Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin

Gegevensbeschermingsbeleid

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

1. ALGEMENE INFORMATIE

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming («AVG»).

Wij willen u graag informeren over het soort gegevens dat door MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. wordt verzameld, het gebruik ervan, alsook over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.
Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze pagina gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die via hyperlinks op de websites van MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. toegankelijk zijn.

Wanneer u op www.posca.com surft, kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. persoonsgegevens over u verzamelen. De persoonsgegevens omvatten met name:

• persoonlijke gegevens, zoals uw naam, voornaam, telefoonnummers, e-mailadres om uw contactverzoeken te beantwoorden of om u de nieuwsbrief te sturen,  

• elektronische identificatiegegevens die op of vanaf uw computer beschikbaar zijn (zoals «cookies» of «IP-adressen»). Uw elektronische identificatiegegevens worden gebruikt om uw verbindingsapparaat of de pagina’s die u tijdens het browsen op de website hebt bekeken, te identificeren.

 

2. RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING

U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, evenals de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, die u te allen tijde kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@www.posca.com.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt, uw plaats van tewerkstelling of de plaats waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de toepasselijke regelgeving.

 

3. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A.

 

3.1 Doeleinden van de gegevensverzameling

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. verwerkt via de website de gegevens over u die nodig zijn voor de volgende doeleinden:

• Het beantwoorden van uw contactverzoeken

• Het beheren van uw abonnement op de nieuwsbrief (inschrijvingen en uitschrijvingen),

• Het versturen van nieuwsbrieven

• Het opstellen van anonieme statistieken over het gebruik van de website,

• Het verlenen van toegang tot bepaalde functies van de website.

 

3.2 Bewaren van gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld:

Voor het beheren van uw abonnement op de nieuwsbrief: bewaart MITSUBISHI PENCILFRANCE

• S.A. de gegevens gedurende 1 jaar vanaf het laatste contact. In geval van uitschrijving zal MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. de verzending van nieuwsbrieven uitschakelen.

• Voor het beantwoorden van verzoeken via het contactformulier: bewaart MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. de gegevens gedurende 1 jaar vanaf het laatste contact.

 

3.3 Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de diensten van MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. waarop uw verzoeken betrekking hebben.

 

3.4 Veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. heeft alles in het werk gesteld om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of door onbevoegde derden worden geraadpleegd.

Voor de technische opslag van uw persoonsgegevens worden uw gegevens gecentraliseerd bij de volgende dienstverlener :

 

Claranet Typhon SAS

18-20 rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

RCS Paris B 419 632 286

 

COOKIEBELEID

1. WAT IS EEN COOKIE ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website geïnstalleerd wordt op uw computer, uw

telefoon of een ander apparaat met informatie over uw bezoek aan bovengenoemde website. Cookies zijn nodig om het bezoek gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken en beschadigen uw computer niet.

 

2. WAAROM WORDEN ER OP DE WEBSITE COOKIES GEBRUIKT ?

Wanneer u inlogt op de website, kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A., afhankelijk van uw acceptatie en uw keuze van instellingen, verschillende cookies installeren om het land te herkennen dat u hebt geselecteerd tijdens de geldigheidsduur van de betrokken cookie.

Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw ervaring tijdens uw bezoek te verbeteren.

Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren (taal, land, etc.) op te slaan voor het bezoek en voor toekomstige bezoeken.

Dankzij de informatie in de cookies kunnen we de website blijven verbeteren, door middel van niet-persoonlijke statistieken over het aantal en de gebruikswijzen, door de website aan te passen aan de interesses van de gebruikers, door sneller te zoeken, enz.

 

3. WIE GEBRUIKT DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE ?

De informatie die in de cookies op onze website wordt opgeslagen, wordt uitsluitend door ons verwerkt, met uitzondering van google analytics, die door google en onszelf worden gebruikt en verwerkt voor statistische doeleinden.

 

4. KAN JE HET GEBRUIK VAN COOKIES UITSCHAKELEN ?

Ja, cookies kunnen uitgeschakeld worden. Als u deze optie selecteert, hebt u echter geen toegang meer tot bepaalde delen van onze website, wat kan leiden tot minder efficiënt surfen.

Als u cookies op deze website wilt beperken, blokkeren of wissen, kan u dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoewel de instellingen van elke browser verschillend zijn, is het gebruikelijk dat cookies worden ingesteld in het menu «favorieten» of «tools». Voor meer informatie over het instellen van cookies in uw browser, ga naar het «help»-menu van uw browser.

 

5. WELKE COOKIES WORDEN PRECIES GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE EN VOOR WELKE DOELEINDEN ?

Hier is een tabel van elk van de cookies die door deze website worden gebruikt en hun doeleinden.

Technische en personaliseringscookies: om te identificeren, navigeren, aanpassen van de interface, favorieten, enz.

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens zijn browsersessie, om te voorkomen dat de gebruiker dezelfde authenticatieprocessen op de website moet doorlopen, om bepaalde processen op de website te versnellen, om de keuzes die tijdens de sessie of bij latere toegang zijn gemaakt terug op te roepen, om reeds bezochte pagina’s terug op te roepen, enz.

 

 

COOKIES DOEL LEVENSDUUR BEHEER
GEBRUIKERSIDENTIFICATIE ZIJ WORDEN GEBRUIKT OM DE GEBRUIKER TE                                                                                                                             IDENTIFICEREN EN TE AUTHENTICEREN. ZIJ BEVATTEN

OOK TECHNISCHE INFORMATIE

OVER DE GEBRUIKERSSESSIE, ZOALS DE

WACHTTIJD VOOR DE VERBINDING, SESSIE-IDENTIFICATIE,

ENZ.
SESSIE INTERNE
COOKIES
IDENTIFICATIE
VAN DE SESSIE
ZIJ IDENTIFICEREN DE HTTP-SESSIE VAN

DE GEBRUIKER. ZE ZIJN GEMEENSCHAPPELIJK VOOR ALLE

WEBAPPLICATIES EN WORDEN GEBRUIKT OM

DE VERZOEKEN VAN EEN GEBRUIKER IN DE LOOP

VAN EEN SESSIE TE IDENTIFICEREN.
SESSIE INTERNE
COOKIES
NAVIGATIE-
STATUS
ZIJ MAKEN HET MOGELIJK OM TE WETEN IN WELKE FASE VAN

DE NAVIGATIE DE GEBRUIKER ZICH BEVINDT (BEGIN VAN DE

SESSIE, EERSTE PAGINA, EERSTE TOEGANG,

STATUS VAN EEN SCROLL, STATUS VAN EEN STEM, ENZ.).
SESSIE INTERNE
COOKIES
SELECTIES VAN

DE GEBRUIKER
ZIJ SLAAN SESSIEWAARDEN OP

GESELECTEERD DOOR DE GEBRUIKER, ZOALS DE TAAL.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES
FAVORIETEN EN
LAATSTE
SELECTIES
ZE MAKEN HET MOGELIJK DE GEBRUIKER ERAAN TE HERINNEREN

ZIJN FAVORIETE KEUZES (VAN WINKELS, DOOR

VOORBEELD) OF DE LAATSTE SELECTIES (VAN

WINKELS, PRODUCTEN, TOESTEMMING VOOR

HET INSTALLEREN VAN COOKIES, ENZ.) BIJ LATERE
TOEGANG TOT DE WEBSITE.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES

 

Browseranalyse-cookies

Deze cookies worden gebruikt om algemene informatie te verkrijgen over de toegang van gebruikers tot de website (niet de inhoud) voor statistische doeleinden.

 

 

COOKIES DOEL LEVENSDUUR BEHEER
BRON (WC_GASOURCE) ZE WORDEN GEBRUIKT OM DE HERKOMST

VAN EEN GEBRUIKER TE KENNEN WANNEER HIJ

OP EEN PAGINA VAN DE WEBSITE KOMT. BIJVOORBEELD, ALS HIJ OP DE

DETAILPAGINA KOMT VAN EEN PRODUCT VANAF

HET PRODUCTENRASTER, DE ZOEKMACHINE

OF VANAF EEN EXTERNE PAGINA.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
(__UTMA, __UTMB,
__UTMC, __UTMD,
__UTMV, __UTMZ,
__UTMT, __GA,
__GAT…)
ZIJ MAKEN HET MOGELIJK OM DE WEBSITE TE MONITOREN

VIA DE GOOGLE ANALYTICS TOOL,

EEN DIENST DIE VERLEEND DOOR GOOGLE OM INFORMATIE

TE VERKRIJGEN OVER DE TOEGANG VAN DE GEBRUIKER TOT

WEBSITES. TUSSEN ALLE INFORMATIE

GEREGISTREERD VOOR VERDERE ANALYSE

WORDT VERMELD: HET AANTAL BEZOEKEN VAN

EEN GEBRUIKER OP DE WEBSITE, DE DATA VAN

EERSTE EN LAATSTE BEZOEK VAN DE GEBRUIKER, DE

DUUR VAN DE BEZOEKEN, VANAF WELKE PAGINA

DE GEBRUIKER TOEGANG HEEFT GEKREGEN TOT DE WEBSITE, WELKE

ZOEKMACHINE HIJ GEBRUIKT HEEFT OM OP DE

WEBSITE TERECHT TE KOMEN OF OP WELKE LINK HIJ HEEFT GEKLIKT, DE

GEOGRAFISCHE LOCATIE VAN ZIJN TOEGANG, ENZ. DE

CONFIGURATIE VAN DEZE COOKIES WORDT

VOORAF BEPAALD DOOR DE DIENST DIE WORDT AANGEBODEN DOOR

GOOGLE. WIJ RADEN U DAAROM AAN OM

DE VERTROUWELIJKHEIDSRUBRIEK VAN

GOOGLE ANALYTICS TE RAADPLEGEN OP

HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PR

IVACYOVERVIEW.HTML, OM MEER INFORMATIE TE

VERKRIJGEN OVER DE GEBRUIKTE COOKIES

ALSOOK OVER DE MANIER WAAROP U ZE KUNT UITSCHAKELEN

(MET DIEN VERSTANDE DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK

ZIJN VOOR DE INHOUD OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP

WEBSITES VAN DERDEN).
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES