Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

Gegevensbeschermingsbeleid

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid dat zal worden toegepast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Voorschriften inzake Gegevensbescherming / General Rules on Data Protection (“AVG” / “GRPD”).

1. Soorten persoonsgegevens

In dit privacybeleid betekent “Persoonlijke gegevens” alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij kunnen persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, adres, IP-adres en cookies verzamelen en verwerken.

 

2. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

(1) Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en verstrekken om de hieronder beschreven doelen te bereiken:

・t.b.v. de verkoop van diverse schrijfinstrumenten en aanverwante artikelen;

・t.b.v. inspectie en/of reparatie van diverse schrijfinstrumenten en aanverwante artikelen;

・ om de service na verkoop te verlenen;

・t.b.v. communicatie en public relations activiteiten om onze producten en diensten te promoten;

・t.b.v. het houden van enquêtes over onze producten en diensten;

・t.b.v. het beantwoorden van vragen naar informatie, producten of contacten;

・t.b.v. contact over transacties;

・ t.b.v. de uitvoering van contracten;

・t.b.v. het beheren, analyseren of begrijpen van onze interacties;

・t.b.v. het vergemakkelijken van uw toegang tot informatie;

・t.b.v. het verbeteren van de communicatie;

・t.b.v.  de uitvoering van andere activiteiten die verband houden met de bovengenoemde activiteiten.

 

(2) Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonlijke gegevens verwerken op de volgende juridische gronden:

・de uitvoering van uw instructies of het nakomen van onze verplichtingen in het kader van andere contracten met u;

・t.b.v. uw uitdrukkelijke toestemming dat wij Persoonlijke Gegevens op deze manier verwerken. U kunt uw toestemming voor deze verwerking ten alle tijden intrekken; dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerkingsactiviteit die door ons is uitgevoerd vóór de intrekking van deze toestemming.

・t.b.v. het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen; en

・als reactie op uw legitieme belangen of die van derden die persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat deze belangen van derden niet in strijd zijn met uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden.

(3) Aanvullende verwerking

In het geval van de verwerking van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan de bovenstaande, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen van de gebruiksdoeleinden en andere zaken die door de toepasselijke wetgeving worden vereist.

 

(4) Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

De persoonlijke gegevens die u nodig heeft om u te kunnen voorzien van onze diensten, zijn noodzakelijk voor ons. Zonder persoonlijke gegevens kunnen er zich dus situaties voordoen waarin wij u de diensten niet geheel of gedeeltelijk, kunnen leveren.

 

(5) Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om u van onze diensten te voorzien, echter zullen deze onmiddellijk verwijderd worden wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn.

 

(6) Doorgifte van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, zoals onze dochterondernemingen, filialen, cloudhosts, onderaannemers en externe professionals, waarbij uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door deze derden om de hierboven gespecificeerde gebruiksdoeleinden te bereiken.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten die gevestigd zijn in landen of rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), zoals Japan, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden. Houd er rekening mee dat deze landen of rechtsgebieden mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als de EER en u mogelijk niet bepaalde rechten verlenen die u in de EER zijn toegekend. Wij zullen ervoor zorgen dat deze internationale overdrachten worden onderworpen aan passende waarborgen, zoals vereist door het  AVG / GRDP en andere relevante beschermende wetgeving. Daarbij zullen wij voldoen aan de geldende eisen op het gebied van gegevensbescherming en passende beschermingsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen.

3. Rechten van de betrokkene

U kunt ons vragen om inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en alsook om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren. Wanneer wij een verzoek ontvangen op basis van het hierboven vermelde recht, zullen wij onmiddellijk alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en u of een aangewezen derde partij voorzien van persoonlijke gegevens, of onmiddellijk reageren op deze rechten.

Gelieve er rekening mee te houden dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, hetzij bij ons bedrijf, hetzij bij u thuis.

 

4. Toestemming van een minderjarige (Voor gebruikers)

De toestemming of toestemming van uw voogd moet worden verkregen als u jonger bent dan 16 jaar en u gebruik wilt maken van onze diensten en toestemming wilt geven voor dit privacybeleid.

 

5. Verzoeken om informatie

Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van persoonsgegevens, of een verzoek om toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking ervan, of over de overdraagbaarheid van gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

 

Mitsubishi Pencil France S.A.

32 avenue Pierre Grenier

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrijk

[email protected]

 

6. Herziening van dit privacybeleid

Indien nodig kunnen wij de inhoud van dit privacybeleid wijzigen. Wij zullen het herziene privacybeleid op deze website bekendmaken wanneer een herziening wordt doorgevoerd. Zorg ervoor dat u regelmatig de inhoud van dit privacybeleid controleert.

Zodra het beleid is herzien, wordt u geacht het herziene beleid te hebben aanvaard wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd en bijgewerkt op 18/12/2018.

Mitsubishi Pencil France S.A.

COOKIEBELEID

1. WAT IS EEN COOKIE ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website geïnstalleerd wordt op uw computer, uw

telefoon of een ander apparaat met informatie over uw bezoek aan bovengenoemde website. Cookies zijn nodig om het bezoek gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken en beschadigen uw computer niet.

 

2. WAAROM WORDEN ER OP DE WEBSITE COOKIES GEBRUIKT ?

Wanneer u inlogt op de website, kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A., afhankelijk van uw acceptatie en uw keuze van instellingen, verschillende cookies installeren om het land te herkennen dat u hebt geselecteerd tijdens de geldigheidsduur van de betrokken cookie.

Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw ervaring tijdens uw bezoek te verbeteren.

Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren (taal, land, etc.) op te slaan voor het bezoek en voor toekomstige bezoeken.

Dankzij de informatie in de cookies kunnen we de website blijven verbeteren, door middel van niet-persoonlijke statistieken over het aantal en de gebruikswijzen, door de website aan te passen aan de interesses van de gebruikers, door sneller te zoeken, enz.

 

3. WIE GEBRUIKT DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE ?

De informatie die in de cookies op onze website wordt opgeslagen, wordt uitsluitend door ons verwerkt, met uitzondering van google analytics, die door google en onszelf worden gebruikt en verwerkt voor statistische doeleinden.

 

4. KAN JE HET GEBRUIK VAN COOKIES UITSCHAKELEN ?

Ja, cookies kunnen uitgeschakeld worden. Als u deze optie selecteert, hebt u echter geen toegang meer tot bepaalde delen van onze website, wat kan leiden tot minder efficiënt surfen.

Als u cookies op deze website wilt beperken, blokkeren of wissen, kan u dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoewel de instellingen van elke browser verschillend zijn, is het gebruikelijk dat cookies worden ingesteld in het menu «favorieten» of «tools». Voor meer informatie over het instellen van cookies in uw browser, ga naar het «help»-menu van uw browser.

 

5. WELKE COOKIES WORDEN PRECIES GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE EN VOOR WELKE DOELEINDEN ?

Hier is een tabel van elk van de cookies die door deze website worden gebruikt en hun doeleinden.

Technische en personaliseringscookies: om te identificeren, navigeren, aanpassen van de interface, favorieten, enz.

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens zijn browsersessie, om te voorkomen dat de gebruiker dezelfde authenticatieprocessen op de website moet doorlopen, om bepaalde processen op de website te versnellen, om de keuzes die tijdens de sessie of bij latere toegang zijn gemaakt terug op te roepen, om reeds bezochte pagina’s terug op te roepen, enz.

 

 

COOKIES DOEL LEVENSDUUR BEHEER
GEBRUIKERSIDENTIFICATIE ZIJ WORDEN GEBRUIKT OM DE GEBRUIKER TE                                                                                                                             IDENTIFICEREN EN TE AUTHENTICEREN. ZIJ BEVATTEN

OOK TECHNISCHE INFORMATIE

OVER DE GEBRUIKERSSESSIE, ZOALS DE

WACHTTIJD VOOR DE VERBINDING, SESSIE-IDENTIFICATIE,

ENZ.
SESSIE INTERNE
COOKIES
IDENTIFICATIE
VAN DE SESSIE
ZIJ IDENTIFICEREN DE HTTP-SESSIE VAN

DE GEBRUIKER. ZE ZIJN GEMEENSCHAPPELIJK VOOR ALLE

WEBAPPLICATIES EN WORDEN GEBRUIKT OM

DE VERZOEKEN VAN EEN GEBRUIKER IN DE LOOP

VAN EEN SESSIE TE IDENTIFICEREN.
SESSIE INTERNE
COOKIES
NAVIGATIE-
STATUS
ZIJ MAKEN HET MOGELIJK OM TE WETEN IN WELKE FASE VAN

DE NAVIGATIE DE GEBRUIKER ZICH BEVINDT (BEGIN VAN DE

SESSIE, EERSTE PAGINA, EERSTE TOEGANG,

STATUS VAN EEN SCROLL, STATUS VAN EEN STEM, ENZ.).
SESSIE INTERNE
COOKIES
SELECTIES VAN

DE GEBRUIKER
ZIJ SLAAN SESSIEWAARDEN OP

GESELECTEERD DOOR DE GEBRUIKER, ZOALS DE TAAL.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES
FAVORIETEN EN
LAATSTE
SELECTIES
ZE MAKEN HET MOGELIJK DE GEBRUIKER ERAAN TE HERINNEREN

ZIJN FAVORIETE KEUZES (VAN WINKELS, DOOR

VOORBEELD) OF DE LAATSTE SELECTIES (VAN

WINKELS, PRODUCTEN, TOESTEMMING VOOR

HET INSTALLEREN VAN COOKIES, ENZ.) BIJ LATERE
TOEGANG TOT DE WEBSITE.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES

 

Browseranalyse-cookies

Deze cookies worden gebruikt om algemene informatie te verkrijgen over de toegang van gebruikers tot de website (niet de inhoud) voor statistische doeleinden.

 

 

COOKIES DOEL LEVENSDUUR BEHEER
BRON (WC_GASOURCE) ZE WORDEN GEBRUIKT OM DE HERKOMST

VAN EEN GEBRUIKER TE KENNEN WANNEER HIJ

OP EEN PAGINA VAN DE WEBSITE KOMT. BIJVOORBEELD, ALS HIJ OP DE

DETAILPAGINA KOMT VAN EEN PRODUCT VANAF

HET PRODUCTENRASTER, DE ZOEKMACHINE

OF VANAF EEN EXTERNE PAGINA.
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
(__UTMA, __UTMB,
__UTMC, __UTMD,
__UTMV, __UTMZ,
__UTMT, __GA,
__GAT…)
ZIJ MAKEN HET MOGELIJK OM DE WEBSITE TE MONITOREN

VIA DE GOOGLE ANALYTICS TOOL,

EEN DIENST DIE VERLEEND DOOR GOOGLE OM INFORMATIE

TE VERKRIJGEN OVER DE TOEGANG VAN DE GEBRUIKER TOT

WEBSITES. TUSSEN ALLE INFORMATIE

GEREGISTREERD VOOR VERDERE ANALYSE

WORDT VERMELD: HET AANTAL BEZOEKEN VAN

EEN GEBRUIKER OP DE WEBSITE, DE DATA VAN

EERSTE EN LAATSTE BEZOEK VAN DE GEBRUIKER, DE

DUUR VAN DE BEZOEKEN, VANAF WELKE PAGINA

DE GEBRUIKER TOEGANG HEEFT GEKREGEN TOT DE WEBSITE, WELKE

ZOEKMACHINE HIJ GEBRUIKT HEEFT OM OP DE

WEBSITE TERECHT TE KOMEN OF OP WELKE LINK HIJ HEEFT GEKLIKT, DE

GEOGRAFISCHE LOCATIE VAN ZIJN TOEGANG, ENZ. DE

CONFIGURATIE VAN DEZE COOKIES WORDT

VOORAF BEPAALD DOOR DE DIENST DIE WORDT AANGEBODEN DOOR

GOOGLE. WIJ RADEN U DAAROM AAN OM

DE VERTROUWELIJKHEIDSRUBRIEK VAN

GOOGLE ANALYTICS TE RAADPLEGEN OP

HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PR

IVACYOVERVIEW.HTML, OM MEER INFORMATIE TE

VERKRIJGEN OVER DE GEBRUIKTE COOKIES

ALSOOK OVER DE MANIER WAAROP U ZE KUNT UITSCHAKELEN

(MET DIEN VERSTANDE DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK

ZIJN VOOR DE INHOUD OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP

WEBSITES VAN DERDEN).
AANHOUDENDE INTERNE
COOKIES