Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

Databeskyttelsespolitik

DATABESKYTTELSESPOLITIK

 

Denne databeskyttelsespolitik fastlægger de principper, der skal anvendes i forbindelse med behandling af personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”).

 

1. Typer af personlige oplysninger

 

I den databeskyttelsespolitik betyder “personlige oplysninger” enhver oplysning, der vedrører en fysisk person, som er identificeret eller kan identificeres. Vi kan indsamle og behandle personlige oplysninger såsom navn, alder, telefonnummer, telefaxnummer, e-mailadresse, postadresse, navnet på tjenesten, IP-adresse og cookies.

 

2. Indsamling, anvendelse og videregivelse af personlige oplysninger

 

(1) Formål med anvendelse af personlige oplysninger

Vi kan indsamle, behandle og videregive dine personlige oplysninger med henblik på:

-salg af forskellige skriveinstrumenter og andre relaterede varer

-inspektion og/eller reparation af forskellige skriveinstrumenter og andre relaterede varer

-levering af eftersalgsservice;

-kommunikations- og PR-aktiviteter i forbindelse med markedsføring af vores produkter og tjenester

-gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser om vores produkter og tjenester

-besvarelse af dine anmodninger om oplysninger, produkter eller relationer

-at kontakte dig om transaktioner

-at gennemføre kontrakter

-at styre, analysere eller forstå vores interaktioner

-at lette din adgang til oplysninger

-at forbedre kommunikationen

-at udføre andre aktiviteter i forbindelse med de ovennævnte aktiviteter.

 

(2) Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Vi kan behandle personlige oplysninger på følgende retsgrundlag:

-For at udføre dine instruktioner eller opfylde vores forpligtelser i henhold til andre kontrakter som vi har indgået med dig

-I kraft af dit samtykke, som du udtrykkeligt har givet til, at vi behandler personlige oplysninger på denne måde. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette vil ikke påvirke lovligheden af den behandlingsaktivitet, der allerede er udført af os, før dit samtykke blev trukket tilbage.

-For at vi overholder vores lovmæssige og retlige forpligtelser.

-For at opfylde dine legitime interesser eller interesserne hos enhver tredjepart, som modtager dine personlige oplysninger, forudsat at tredjepartens interesser ikke er i modstrid med dine interesser eller dine grundlæggende frihedsrettigheder.

 

(3) Yderligere behandling

I tilfælde af behandling af personlige oplysninger til andre formål end de ovenfor nævnte, vil vi på forhånd informere dig om formålet med behandlingen og andre forhold som krævet i henhold til gældende lovgivning.

 

(4) Nødvendigheden af at afgive personlige oplysninger

De personlige oplysninger, som du skal afgive, er nødvendige for, at vi kan levere vores tjenester til dig. Som følge heraf kan der være tilfælde, hvor vi helt eller delvist ikke vil være i stand til at levere disse tjenester til dig, hvis vi ikke har de personlige oplysninger.

 

(5) Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at kunne levere tjenesterne, men vi sletter dem hurtigt i tilfælde, hvor de ikke længere er nødvendige.

 

(6) Overførsel af personlige oplysninger

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til tredjeparter som vores datterselskaber og associerede selskaber, udbydere af cloud-hosting, underleverandører og eksterne fagfolk. I så fald behandles dine personlige oplysninger af disse tredjeparter med de ovenfor anførte formål.

De personlige oplysninger kan blive overført til enheder beliggende i lande eller jurisdiktioner uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) som Japan, hvis det er nødvendigt af hensyn til de ovenfor beskrevne formål. Bemærk, at disse lande eller jurisdiktioner måske ikke har den samme lovgivning om databeskyttelse som EØS, og at de måske ikke giver dig de samme rettigheder, som du har inden for EØS. Vi vil sikre, at sådanne internationale overførsler underkastes passende sikkerhedsforanstaltninger, som GDPR og enhver anden relevant databeskyttelseslovgivning kræver. Derved overholder vi de gældende krav om databeskyttelse og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre de personlige oplysningers sikkerhed og integritet.

 

3. Den registreredes rettigheder

 

Du kan bede os om at få indsigt i, berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, og du kan ligeledes anmode om at få overført de af dine personlige oplysninger, som vi opbevarer. Når vi modtager en anmodning baseret på de ovenfor anførte rettigheder, vil vi straks foretage enhver nødvendig undersøgelse, og vi vil levere de personlige oplysninger til dig eller til en udpeget tredjepart, eller vi vil omgående reagere på disse rettigheder.

Bemærk, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger hos de kompetente databeskyttelsesmyndigheder, enten fra vores virksomheds domicil eller fra dit eget hjem.

 

4. Samtykke fra en mindreårig (for brugere)

 

Samtykke eller tilladelse fra din værge skal indhentes i tilfælde af, at du er under 16 år, og du ønsker at bruge vores tjenester og at give dit samtykke til denne databeskyttelsespolitik.

 

5. Anmodning om oplysninger

 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller vores behandling af personlige oplysninger eller vedrørende anmodning om indsigt i eller berigtigelse eller sletning af personlige oplysninger eller begrænsning af behandling af eller overførsel af oplysningerne, kan du kontakte os på følgende adresse:

 

Mitsubishi Pencil France S.A.

32 avenue Pierre Grenier

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

[email protected]

 

6. Ændring af denne databeskyttelsespolitik

 

Vi kan om nødvendigt ændre indholdet af denne databeskyttelsespolitik. Vi vil offentliggøre den ændrede databeskyttelsespolitik på denne hjemmeside, når en ændring er udført. Sørg for regelmæssigt at kontrollere indholdet af denne databeskyttelsespolitik.

Når politikken er blevet ændret, anses du for at have accepteret den ændrede politik, når du bruger vores tjenester eller gennemlæser denne databeskyttelsespolitik.

 

Denne databeskyttelsespolitik blev senest offentliggjort og opdateret den 18/12/2018.

Mitsubishi Pencil France S.A.

COOKIE-POLITIK

1. HVAD ER EN COOKIE?

 

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside installerer på din pc, din

Telefon eller anden enhed, og som indeholder oplysninger om dit besøg på hjemmesiden. Cookies er nødvendige for at lette besøget og gøre det mere brugervenligt og beskadiger ikke din computer.

 

2. HVAD ER FORMÅLET MED AT BRUGE COOKIES PÅ HJEMMESIDEN?

 

Når du opretter forbindelse til hjemmesiden, kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A kræve, med forbehold af din accept og dit valg af indstillinger, at installere forskellige cookies for at genkende det land du har valgt i løbet af gyldighedsperioden for den pågældende cookie.

Hovedformålet med vores cookies er at forbedre dit besøg.

Cookies tillader os f.eks. at huske dine præferencer (sprog, land osv.) under besøget og til fremtidige besøg.

Oplysningerne indeholdt i cookies gør det muligt for os at fortsætte med at forbedre hjemmesiden ved hjælp af ikke-nominel statistik om antal og anvendelsesmåder, tilpasning af hjemmesiden til brugernes interesser, hurtigere søgninger m.v.

       
       
       
       
       
       

3. HVEM BRUGER OPLYSNINGERNE, DER ER LAGRET I COOKIES?

 

Oplysningerne, der er lagret i cookies på vores hjemmeside, behandles udelukkende af os, undtagen de af Google Analytics, der bruges til statistiske formål og behandles af Google og os selv.

 

4. KAN MAN DEAKTIVERE BRUGEN AF COOKIES?

 

Ja, cookies kan deaktiveres. Men hvis du vælger denne indstilling, vil du ikke længere kunne få adgang til bestemte dele af vores hjemmeside, hvilket kan resultere i mindre effektiv visning.

Hvis du ønsker at begrænse, blokere eller slette cookies fra denne hjemmeside, kan du gøre det ved at ændre indstillingerne for din browser. Selvom indstillingerne i hver browser er forskellige, er det almindeligt, at cookies indstilles i menuen “Foretrukne” eller “Værktøj”. For yderligere oplysninger om indstilling af cookies i din browser, se “hjælp” menuen.

 

5. HVILKE COOKIES ANVENDES PÅ DENNE HJEMMESIDE OG MED HVILKE FORMÅL?

 

Her er en tabel over hver af de cookies, der bruges af denne hjemmeside og deres formål.

 

Cookies til analyse af navigation

Disse cookies giver generiske oplysninger om brugernes adgang til hjemmesiden (ikke dens indhold) til statistiske formål.

 

COOKIES FORMÅL LEVETID ADMINISTRATION
OPRINDELSE (WC_GASOURCE) DE BLIVER BRUGT TIL AT FÅ KENDSKAB
TIL BRUGERENS OPRINDELSE NÅR HAN KOMMER
TIL EN SIDE PÅ HJEMMESIDEN. FOR EKSEMPEL, OM DE KOMMER
TIL PRODUKTSIDEN FRA
PRODUKTOVERSIGTEN, SØGEMASKINEN, ELLER
FRA EN EKSTERN HJEMMESIDE.
VEDBLIVENDE INTERNE
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
(__UTMA, __UTMB,
__UTMC, __UTMD,
__UTMV, __UTMZ,
__UTMT, __GA,
_GAT…)
DE GØR DET MULIGT AT FØLGE HJEMMESIDEN
TAKKET VÆRE VÆRKTØJET GOOGLE ANALYTICS,
EN SERVICE LEVERET AF GOOGLE FOR
AT FÅ INFORMATIONER OM BRUGERENS
ADGANG TIL HJEMMESIDER. BLANDT DE REGISTREREDE
INFORMATIONER TIL SENERE ANALYSE
ER: ANTALLET AF BESØG PÅ HJEMMESIDEN UDFØRT AF
EN BRUGER, DATOER FOR BRUGERENS

FØRSTE OG SENESTE BESØG, VARIGHEDEN AF BESØGET,
FRA HVILKEN SIDE BRUGEREN HAR TILGÅET HJEMMESIDEN, HVILKEN SØGEMASKINE BRUGEREN HAR ANVENDT FOR AT KOMME TIL

HJEMMESIDEN ELLER HVILKE LINK BRUGEREN HAR KLIKKET PÅ, DEN
GEOGRAFISKE PLACERING FOR BRUGERENS ADGANG, MV. KONFIGURATIONEN AF DISSE COOKIES ER

FORUDBESTEMT AF TJENESTEN FORESLÅET
AF GOOGLE. VI ANBEFALER DIG AT
KONTROLLERE GOOGLE ANALYTICS FORTROLIGHEDS-RUBRIKKEN PÅ HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PR

IVACYOVERVIEW.HTML, FOR AT INDHENDTE MERE
INFORMATION OM ANVENDELSE AF COOKIES

OG HVORDAN MAN DEAKTIVERER DEM

(VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI IKKE ER
ANSVARLIGE FOR INDHOLDET ELLER SANDFÆRDIGHEDEN AF

TREDJEPARTS HJEMMESIDER).
VEDBLIVENDE INTERNE
COOKIES

 

Tekniske og personlige cookies: identifikation, navigation, interface tilpasning, favoritter osv.

Disse cookies bruges til at identificere brugeren under sin navigation, at forhindre at brugeren skal gennemgå den samme godkendelsesproces på hjemmesiden, for at fremskynde visse processer på hjemmesiden for at huske de valg, der blev foretaget under sessionen eller under efterfølgende sessioner, huske de allerede besøgte sider mv.

 

COOKIES FORMÅL LEVETID ADMINISTRATION
BRUGERIDENTIFIKATION DE BRUGES TIL AT IDENTIFICERE OG
GODKENDE BRUGEREN. DE INDEHOLDER
LIGELEDES TEKNISKE OPLYSNINGER
OM BRUGERENS SESSION, SOM VENTETID PÅ
FORBINDELSE, SESSIONSIDENTIFIKATION, MV.
SESSION INTERNE
COOKIES
SESSIONS-
IDENTIFIKATION
DE IDENTIFICERER HTTP SESSIONEN
FOR BRUGEREN. DE ER FÆLLES FOR ALLE
WEBAPPLIKATIONER OG TJENER TIL AT IDENTIFICERE
BRUGERENS FORESPØRGSLER UNDER
EN SESSION.
SESSION INTERNE
COOKIES
NAVIGATIONS-
STATUS
DE GØR DE MULIGT AT VIDE PÅ HVILKET
NAVIGATIONSTRIN BRUGEREN BEFINDER SIG
(START PÅ SESSION, FØRSTE SIDE, FØRSTE ADGANG,
SCROLL STATUS, AFSTEMNINGSSTATUS, MV.).
SESSION INTERNE
COOKIES
BRUGERVALG DE OPBEVARER SESSIONSVÆRDIER
VALGT AF BRUGEREN, SÅSOM SPROG.
VEDBLIVENDE INTERNE
COOKIES
FORETRUKNE OG
SIDSTE
VALG
DE GØR DET MULIGT FOR BRUGEREN AT MODTAGE SINE FORETRUKNE VALG (FRA FORRETNINGER F.EKS.) ELLER SENESTE VALG (FRA FORRETNINGER, PRODUKTER, SAMTYKKE TIL INSTALLATION AF COOKIES, M.M.) UNDER EFTERFØLGENDE BESØG PÅ HJEMMESIDEN. VEDBLIVENDE INTERNE
COOKIES