Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin

Please rotate your device

Dataskyddspolicy

DATASKYDDSPOLICY

 

 1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A respekterar integriteten för de som besöker de egna webbplatserna och den nya allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vi vill informera dig om vilken typ av data som samlas in av MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A, deras användning samt dina rättigheter och hur de kan utöva dem.
Eventuella förändringar i denna dataskyddspolicy kommer att publiceras på denna sida för att hela tiden hålla dig informerad om den information vi samlar in och hur den används.
Denna dataskyddspolicy gäller inte för webbplatser som är tillgängliga från hyperlänkar på webbplatser MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A.

När du navigerar på www.posca.com kan det hända att MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A samlar in personuppgifter om dig. Personuppgifter omfattar särskilt:

 • personuppgifter, såsom ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress så att vi kan svara på din kontaktförfrågan eller skicka nyhetsbrev till dig,  
 • elektronisk identifieringsdata som är tillgängliga på eller från din dator (såsom ”cookies” eller ”IP-adresser”). Elektronisk identifieringsdata om dig gör det möjligt att identifiera den enhet du ansluter dig från eller de sidor som du har besökt på webbplatsen under din navigering.

 

 1. RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING OCH INVÄNDNING GÄLLANDE HANTERING

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera personlig information om dig, och du har möjlighet att invända mot hanteringen av dessa data. Denna rätt kan du utöva när som helst genom att skicka in ett e-postmeddelande till följande adress: contact@www.posca.com.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller på den plats där brottet har begåtts, om du anser att hanteringen av dina personuppgifter är ett brott mot gällande regler.

 1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A

3.1 Syftet med att samla in uppgifter

Via hemsidan hanterar MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A uppgifter om dig som är nödvändig för följande syften:

 • Svara på kontaktförfrågan från dig
 • Hantera din prenumeration på nyhetsbrevet (registrering och uppsägning av prenumeration),
 • Skicka nyhetsbrev
 • Ta fram anonym statistik gällande besök på webbplatsen,
 • Tillåta åtkomst till vissa funktioner på webbplatsen.

3.2 Lagring av uppgifter

Uppgifter sparas under en period som inte överstiger den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka de har samlats in:

För att hantera din prenumeration på nyhetsbrevet: MITSUBISHI PENCIL FRANCE

  • S.A sparar data i 1 år från den sista kontakten. Om prenumerationen sägs upp kommer MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A att avaktivera utskick av nyhetsbrev.

 

 • För svar på förfrågningar via kontaktformuläret: MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A sparar data i 1 år från den sista kontakten

 

 

3.3 Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter används för tjänster som MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A erbjuder och som berör dina förfrågningar.

3.4 Säkerhet och sekretess gällande uppgifterna

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A strävar efter att införa rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten gällande de personuppgifter som hanteras och för att förhindra att de förvrängs, skadas, förstörs eller att tredje part som inte har behörighet får tillgång till uppgifterna.

När det gäller teknisk lagring av dina personuppgifter, kommer dina uppgifter att centraliseras hos följande underleverantör:

Claranet Typhon SAS

18-20 rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

RCS Paris B 419 632 286

 

POLICY FÖR ANVÄNDNING AV COOKIES

 

 • VAD ÄR EN COOKIE?

 

 

En cookie är en liten textfil som en webbplats installeras på din dator, din

telefon eller annan enhet som innehåller information om ditt besök på webbplatsen. Cookies är nödvändiga för att underlätta ditt besök och gör webbplatsen mer användarvänlig och det skadar inte din dator.

 

 • I VILKET SYFTE ANVÄNDS COOKIES PÅ WEBBPLATSEN?

 

När du ansluter till webbplatsen kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A, under förutsättning att du accepterar detta och beroende på dina val i parametrarna, installera olika cookies som gör det möjligt att identifiera det land du valt under giltighetstiden för den relevanta cookien.

Det huvudsakliga syftet med cookies är att förbättra din navigering under ditt besök.

Till exempel kan cookies tillåta oss att komma ihåg dina inställningar (språk, land, etc.) under besöket och under framtida besök.

 

Informationen i cookies gör det möjligt för oss att fortsätta att förbättra webbplatsen, genom att använda icke-nominativ statistik på antalet besök och användningsmönster, anpassning av webbplatsen i användarnas intresse, snabbare sökning, etc.

 

 

 • VEM ANVÄNDER INFORMATIONEN SOM LAGRAS I COOKIES?

 

 

Informationen som lagras i cookies på vår webbplats hanteras exklusivt av oss, med undantag för google analytics som används och behandlas av google och av oss för statistiska ändamål.

 

 

 • KAN MAN INAKTIVERA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

 

 

Ja, cookies kan inaktiveras. Men om du väljer detta alternativ, kan du inte längre komma åt vissa delar av vår webbplats, detta kan resultera i en mindre effektiv navigering.

Om du vill begränsa, blockera eller radera cookies från denna webbplats, kan du göra det genom att ändra parametrarna för din webbläsare. Parametrarna för varje webbläsare är olika och vanligtvis hittar man cookies parametrar i menyn ”favoriter” eller ”verktyg”. För mer information om parametrarna för cookies i din webbläsare, se menyn ”hjälp”.

 

 

 • EXAKT VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH I VILKET SYFTE?

 

 

Här följer en tabell alla cookies som denna webbplats använder och syftet till att de används.

 

Cookies, teknisk och anpassning: identifiering, navigering, anpassning av gränssnittet, favoriter, etc.

 

Dessa cookies används för att identifiera användaren under besök på webbplatsen, för att undvika att användaren behöver gå igenom samma autentiseringsprocess på webbplatsen, påskynda vissa processer på webbplatsen, memorera vissa val som gjorts under navigeringen eller vid efterföljande besök, memorera tidigare besökta sidor, etc.

 

COOKIES SYFTE VARAKTIGHET HANTERING
IDENTIFIERING
AV ANVÄNDAREN
DE ANVÄNDS FÖR ATT IDENTIFIERA OCH
AUTENTISERA ANVÄNDAREN. DE INNEHÅLLER
OCKSÅ TEKNISK INFORMATION
OM ANVÄNDARENS NAVIGERING SOM
VÄNTETID VID ANSLUTNING, NAVIGERINGENS
INLOGGNING, ETC.
BESÖKET INTERNA
COOKIES
IDENTIFIERING
VID BESÖKET
DE IDENTIFIERAR ANVÄNDARENS
HTTP-BESÖK. DE ÄR DE SAMMA FÖR ALLA
WEBBAPPLIKATIONER OCH ANVÄNDS FÖR ATT
IDENTIFIERA EN ANVÄNDARES FRÅGOR UNDER
ETT BESÖK.
BESÖKET INTERNA
COOKIES
NAVIGERINGENS
STATUS
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT FÅ REDA PÅ I VILKET
SKEDE AV NAVIGERING ANVÄNDAREN BEFINNER
SIG (I BÖRJAN AV BESÖKET, FÖRSTA SIDAN,
FÖRSTA BESÖKET, STATUS FÖR SKROLLNING,
STATUSEN FÖR RÖSTNING, ETC.).
BESÖKET INTERNA
COOKIES
ANVÄNDARENS
VAL
DE LAGRAR BESÖKETS VÄRDEN SOM
VÄLJS AV ANVÄNDAREN, TILL EXEMPEL SPRÅK.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES
FAVORITER OCH
SENASTE VAL
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT PÅMINNA
ANVÄNDAREN OM DENNES VAL AV
FAVORITER (BUTIKER, TILL EXEMPEL) ELLER
DE SENASTE VALEN (BUTIKER, PRODUKTER,
GODKÄNNANDE AV INSTALLATION AV COOKIES, ETC.) UNDER KOMMANDE
BESÖK PÅ WEBBPLATSEN.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES

 

Cookies navigeringsanalys

 

Dessa cookies gör det möjligt att få allmän information om användarens besök på webbplatsen (inte dess innehåll) för statistiska ändamål.

 

COOKIES SYFTE VARAKTIGHET HANTERING
KÄLLA (WC_GASOURCE) DE ANVÄNDS FÖR ATT KUNNA TA REDA
PÅ EN ANVÄNDARES URSPRUNG NÄR HEN
ANLÄNDER PÅ EN AV WEBBPLATSENS SIDOR. TILL EXEMPEL, OM HEN ANLÄNDER
PÅ EN SIDA MED DETALJER OM EN PRODUKT
FRÅN LISTAN ÖVER PRODUKTER, FRÅN EN
SÖKMOTOR ELLER FRÅN EN EXTERN SIDA.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
(__UTMA, __UTMB,
__UTMC, __UTMD,
__UTMV, __UTMZ,
__UTMT, __GA,
__GAT…)
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFÖRA EN
UPPFÖLJNING AV WEBBPLATSEN TACK
VARE VERKTYGET GOOGLE ANALYTICS,
EN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS AV
GOOGLE FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL
INFORMATION OM ANVÄNDARES BESÖK
PÅ WEBBPLATSER. BLAND DE UPPGIFTER
SOM LAGRAS FÖR SENARE ANALYS
INGÅR: ANTALET BESÖK SOM EN ANVÄNDARE GJORT PÅ WEBBPLATSEN, DATUM FÖR ANVÄNDARENS FÖRSTA OCH SISTA BESÖK, BESÖKETS VARAKTIGHET, I FRÅN VILKEN SIDA ANVÄNDAREN HAMNADE PÅ DENNA WEBBPLATS, VILKEN SÖKMOTOR HAR ANVÄNDAREN ANVÄNT FÖR ATT KOMMA ÅT WEBBPLATSEN ELLER PÅ VILKEN LÄNK HAR HEN KLICKAT, ANVÄNDARENS GEOGRAFISKA PLATS, ETC. KONFIGURATION AV DESSA COOKIES ÄR FÖRUTBESTÄMT MED HJÄLP AV DEN TJÄNST SOM GOOGLE ERBJUDER. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER AVSNITTET OM SEKRETESS PÅ AV GOOGLE ANALYTICS PÅ HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML FÖR MER INFORMATION OM DE COOKIES SOM ANVÄNDS SAMT OM HUR DU INAKTIVERAR DEM (DET ÄR NATURLIGTVIS UNDERFÖRSTÅTT ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR INNEHÅLLET ELLER ÄKTHETEN AV TREDJE PARTS WEBBPLATSER).
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES