Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

Rättsligt meddelande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Du är nu ansluten till den officiella webbplatsen för varumärket POSCA. 
Denna webbplats drivs av företaget MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A, som ansvarar för det redaktionella innehållet och uppdateringar.

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A
32, avenue Pierre Grenier

92517 Boulogne-Billancourt Cedex

SA med ett kapital på 1 615 213 euro
RCS 423 438 159 Nanterre
SIRET 42343815900034
Code APE: 4649Z
Momsregistreringsnummer: FR 64 423 438 159

 

1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Tillgång till webbplats www.posca.com, samt användning av dess innehåll är föremål för följande villkor för användning. För att komma åt och navigera på webbplatsen www.www.posca.com måste användaren utan reservation godkänna gällande användarvillkor. 

MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, och företaget förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst och utan föregående meddelande. 

Men MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A garanterar inte att information som publiceras på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Därför frånsäger sig MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A allt ansvar: 

• för felaktigheter som kan påverka den information som finns på denna webbplats eller om den är ofullständig;  

• för skador som härrör från ett intrång av en tredje part som resulterar i en ändring av information som publiceras på denna webbplats;    

• rent allmänt vad gäller skador, direkta eller indirekta, oavsett art, orsaker och konsekvenser, som uppstår till följd av ett besök på webbplatsen eller om det inte går att få tillgång till den, samt som en följd av användning av informationen.  

 

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Alla delar av den här webbplatsen (texter, fotografier, illustrationer, logotyper, ikoner, nedladdningsbara filer, video- eller ljudklipp, etc.) skyddas av franska lagar och internationella texter som överensstämmer med upphovsrätt, copyright och teckningar och modeller är exklusiv egendom tillhörande MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. 

Reproduktion och/eller representation av dessa objekt tillåts endast i informationsändamål för strikt personligt och privat bruk. Det är strikt förbjudet att lägga upp en sida på denna webbplats på en webbsida som inte tillhör MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. Det samma gäller om man vill skapa hyperlänkar till någon annan sida än den här webbplatsens startsida, då måste man i förväg få ett uttrycklig skriftligt tillstånd av MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A.


MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A förbehåller sig rätten att vidta åtgärder vid överträdelse av de immateriella rättigheterna, inklusive i samband med en brottslig handling.

Alla användare som skickar ett foto eller någon annan typ av dokument, oavsett form och typ av medium, i syfte att publicera på webbplatsen www.posca.com garanterar att hen ensam har exklusiv upphovsrätt och att dessa dokument, varken direkt eller indirekt, påverkar andras rättigheter. Hen garanterar följaktligen, utan förbehåll MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A mot eventuella överklaganden eller yrkanden från tredje part som skulle kunna hävda upphovsrätt för de inskickade dokumenten.

 

 3. LÄNKAR

Webbplatsen www.posca.com kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra källor på Internet som inte kontrolleras av MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. Därför kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A inte hållas ansvarig för deras innehåll, reklam, produkter eller tjänster, ej heller för det material som finns tillgängligt på eller från dessa webbplatser eller externa källor. MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A kan heller inte hållas ansvarig för skada eller förluster som härrör från eller är relaterade till användningen av innehållet, varorna eller tjänsterna som finns på dessa webbplatser eller externa källor eller den kredit som beviljats dem.