Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

MANDALA

Mandala pochádza z Indie a je starobylou umeleckou formou, ktorá využíva grafické médium na dosiahnutie stavu meditácie a koncentrácie. Nemusíte byť dobrí v kreslení, aby ste vytvorili krásnu mandalu – stačí len trocha trpezlivosti a presnosti.

Budete potrebovať

hárok papiera, kružidlo, ceruzku, pravítko, uhlomer (voliteľné)

1. Ceruzkou zľahka nakreslite do stredu papiera veľký štvorec. Ten bude tvoriť rámec na vytvorenie symetrických línií a bude neskôr zmazaný.

 

2. Od stredu štvorca nakreslite kružidlom kruh s rovnakým priemerom ako štvorec. Potom obkreslite ďalšie dva kruhy s rovnakým stredom, pričom použite rôzne priemery – menšie než v prípade prvého kruhu.

3. Pomocou štvorca rozdeľte kružnicu na osem rovnakých častí svetlými čiarami ceruzkou. Tieto čiary budú slúžiť ako referenčné body pre symetrické usporiadanie priestoru vnútri mandaly. Po dokončení mandaly sa zmažú.

4. Štruktúra mandaly je teraz pripravená pre symbolické alebo abstraktné tvary, ktoré vaša predstavivosť vytvorí. Cieľom cvičenia je vždy zachovať rovnováhu, symetriu a harmóniu vnútri vášho výtvoru.

5. Po dokončení vyznačenia tvaru mandaly zmažte čiary, ktoré už nie sú potrebné, a vyfarbite ju popisovačmi POSCA.

Pozrite sa na popisovače POSCA použité v tomto tutoriáli.