Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

    Home / Výtvarné umenie

Výtvarné umenie

   data-sheets-value="{"  data-sheets-userformat="{">Výtvarné  umenie  zahŕňa  veľa  umeleckých  odborov  (kresba,  maľba,  architektúra  atď.),  ktoré  sa  vyznačujú  náročnými  štandardmi  a bezchybnou  kvalitou  a ktorých  jedinečné  diela  majú  vstúpiť  do  histórie  ako  svedkovia  daného  obdobia.  POSCA  je  vo  svojej  podstate  tvorcovským  nástrojom,  predĺženou  rukou  umelca,  a stala  sa  tak  samostatným  nástrojom  výtvarného  umenia.