Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

MANDALA

Mandala pochází z Indie a je starobylou uměleckou formou, která využívá grafické médium k dosažení stavu meditace a koncentrace. Nemusíte být dobří v kreslení, abyste vytvořili krásnou mandalu – stačí jen trocha trpělivosti a přesnosti.

Budete potřebovat

  • list papíru,
  • kružítko,
  • tužku,
  • pravítko,
  • úhloměr (volitelné)

1. Tužkou lehce nakreslete do středu papíru velký čtverec. Ten bude tvořit rámec pro vytvoření symetrických linií a bude později smazán.

2. Od středu čtverce nakreslete kružítkem kruh o stejném průměru jako čtverec. Poté obkreslete další dva kruhy se stejným středem, přičemž použijte různé průměry menší než u prvního kruhu.

3. Pomocí čtverce rozdělte kružnice na osm stejných částí světlými čarami tužkou. Tyto čáry budou sloužit jako referenční body pro symetrické uspořádání prostoru uvnitř mandaly. Po dokončení mandaly budou smazány.

4. Struktura mandaly je nyní připravena pro symbolické nebo abstraktní tvary, které Vaše představivost vytvoří. Cílem cvičení je vždy zachovat rovnováhu, symetrii a harmonii uvnitř Vašeho výtvoru.

5. Po dokončení vyznačení tvaru mandaly smažte čáry, které již nejsou potřeba, a vybarvěte ji popisovači POSCA.

Podívejte se na popisovače POSCA užité v tomto tutoriálu.
Potřebujete nové výukové programy Posca?