Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

Vzdelanie

 Či    je  výtvarná  výchova  určená  na posilnenie  vzdelania,  alebo  len  na zdieľanie  tvorivých  zážitkov,  spája  výučbu  s odpočinkom,  zlepšuje  naše  vnímanie  sveta  a podnecuje  našu  zvedavosť.  Vďaka  ľahkému  použitiu  a sile  svojich  výsledkov  sa  POSCA  stala  štandardom  vo  svete  vzdelávania. 
04-04-2019

WORKSHOP pre deti s TPK a ich priateľov

Objavte ďalšie komunity